خدمات حقوقی برای ایرانیان داخل و خارج از کشور

خدمات مهاجرتی

 

حقوق مهاجرت

دریافت اجازه اقامت دایم :

مهاجرت از طریق متخصصین فدرال

متقاضیان این گروه میبایست دارای حداقل یک سال سابقه کاری یکی از مشاغل لیست مورد نیاز باشند و امتیاز قبولی را کسب نمایند امتیازات بر اساس تجربه کاری ، میزان تحصیلات ، سن ، آشنایی به زبان انگلیسی یا فرانسه ، آشنایی همسر به زبان انگلیسی یا فرانسه ، اقوام نزدیک در کانادا و یا سابقه کار یا تحصیل در کانادا  میباشد اداره مهاجرت تعداد خاصی را از لیست مورد نیازمی پذیرد.

مهاجرت خویشاوندان

متقاضیان این گروه نیاز به اسپانسر در کانادا دارند تا از طریق همسر یا پدر ومادر یا پدر بزرگ و مادر بزرگ به کانادا مهاجرت کنند

مهاجرت استانی

این گروه توسط استان های کانادا انتخاب میشوند هر استان قوانین خاص مربوط به خود دارند وافراد را بر اساس نیاز ها ی تخصص و تجاری می پذیرند و معمولا متقاضی متعهد میشود که بعد از ورود به کانادا در استان مربوطه اقامت خواهد کرد.

مهاجرت تجارب کانادایی

متقاضیان این گروه دارای تجربه کار در کانادا هستند و زبان انگلیسی یا فرانسه آنان در حد مناسب باشد

مهاجرت تجار و بازرگانان

این گروه باتوجه به سوابق تجاری افراد در استانها ی کانادا میتوانند اقدام کنند

مهاجرت خود اشتغال زایی

ورزشکاران و هنرمندان و کشاورزان متقاضیان این گروه میباشند

سایر امور مهاجرت از قبیل امور دادگاه های مهاجرت و سیتی زن شیپ و امور انساندوستانه ،

تهیه و تنظیم دعوتنامه و امورمربوط به ویزای موقت توریستی و ویزای تحصیل و کار

مهاجرت به دیگر کشورها

آمریکا

سرمایه گزاری ۵۰۰ هزار دلارآمریکا در یکی از پروژه های آمریکا و بعد از مصاحبه ماه اقامت آمریکا گرین کارت دریافت می نمایید مدت دریافت گرین کارت حدود ۱۲ تا ۱۸ ماه میباشد بعد از حضور در آمریکا بین ۳ سال در ۵ سال پاسپورت آمریکا را دریافت می نمایید

بلغارستان

با داشتن ۱ میلیون یورو دارایئ ، با سرمایه گزاری حدود ۵۱۱  هزار یورو در اوراق قرضه بلغارستان اجازه اقامت در بلغارستان را کسب می نمایید و در مدت ۲ سال در گروه سرعت دار پاسپورت اروپا را دریافت می نمایید

مجارستان

سرمایه گزاری به مبلغ ۳۰۰ هزار یورو در اوراق قرضه و دریافت اقامت در مدت ۶ ماه و با داشتن اجازه اقامت مجارستان قادر به اجازه زندگی و تحصیل در اروپا خواهید بود

انگلستان

با توجه به میزان دارایی از ۲ میلیون پوند ، ۱۰ میلیون و ۲۰ میلیون پوند انگلستان با سرمایه گزاری ۱ میلیون پوند و ۵ میلیون پوند و ۱۰ میلیون پوند در اوراق قرضه انگلستان و دریافت اقامت در مدت ۱ سال میباشد

سنت کیتس و نویس

سرمایه گزاری در بخش اهدایی به مبلغ ۳۰۰ هزار دلار آمریکا یا سرمایه گزاری در بخش املاک یا سهام به مبلغ ۴۰۰ هزار دلار آمریکا ، بدون مصاحبه و دریافت پاسپورت در مدت ۱۲ ماه میباشد دارندگان پاسپورت سنت کیتس و نویس قادر به مسافرت به ۱۲۴ کشور دنیا از جمله اروپا بدون ویزا میباشند

دومینیکا

سرمایه گزاری در بخش اهدایی به مبلغ ۲۰۰ هزار دلار آمریکا یا سرمایه گزاری در بخش املاک به مبلغ ۲۰۰ هزار دلار آمریکا ، با انجام مصاحبه و دریافت پاسپورت در مدت ۱۲ ماه میباشد دارندگان پاسپورت دومینیکا قادر به مسافرت به ۷۰ کشور دنیا از جمله اروپا بدون ویزا میباشند

آنتیگوا و باربودا

سرمایه گزاری در بخش اهدایی به مبلغ ۲۵۰ هزار دلار آمریکا یا سرمایه گزاری در بخش املاک به مبلغ ۴۰۰ هزار دلار آمریکا یا ۱،۵۰۰،۰۰ دلار آمریکا در بیزینس  بدون مصاحبه و دریافت پاسپورت در مدت ۴ ماه میباشد دارندگان پاسپورت دومینیکا قادر به مسافرت به ۱۳۱ کشور دنیا از جمله اروپا بدون ویزا میباشند

گرانادا

سرمایه گزاری در بخش املاک به مبلغ ۲۵۰ هزار دلار آمریکا ، بدون انجام مصاحبه و دریافت پاسپورت در مدت ۴ ماه میباشد دارندگان پاسپورت دومینیکا قادر به مسافرت به ۷۴ کشور دنیا از جمله اروپا بدون ویزا میباشند

اسپانیا

با سرمایه گزاری حداقل ۵۰۰ هزار یورو در ملک اقامت یک ساله دریافت میکنید و برای دریافت سیتی زنی اسپانیا یا پاسپورت اروپا  نیاز به اقامت فیزیکی ۱۸۳ روز در سال برای مدت  ۱۰ سال دارید

مالتا

قبرس

با خرید یک ملک یا چند ملک به قیمت حداقل ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و سرمایه گزاری در یکی ازگزینه های خرید سهام یا سرمایه گزاری بیزینسی یا سپرده بانکی بدون مصاحبه و اجازه اقامت در قبرس را در مدت ۳ ماه کسب نمایید.

لاتویا

لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با دفتر وکالت دکتر ناصر عابدی تماس حاصل فرمایید.