خدمات حقوقی برای ایرانیان داخل و خارج از کشور

مهاجرت به دومینیکا

دومینیکا

سرمایه گزاری در بخش اهدایی به مبلغ ۲۰۰ هزار دلار آمریکا یا سرمایه گزاری در بخش املاک به مبلغ ۲۰۰ هزار دلار آمریکا ، با انجام مصاحبه و دریافت پاسپورت در مدت ۱۲ ماه میباشد دارندگان پاسپورت دومینیکا قادر به مسافرت به ۷۰ کشور دنیا از جمله اروپا بدون ویزا میباشند